خوش آمدید

بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران

اعتراض انجمن به تلاش وزارت بهداشت برای محدودسازی صلاحیت پزشکان عمومی شاغل در گرایش زیبایی
هیات مدیره منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران طی بیانیه‌ای نسبت به تصمیمات غیرقانونی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای محدودسازی صلاحیت حرفه‌ای پزشکان عمومی شاغل در گرایش زیبایی، اعتراض کرد
در این بیانیه به تلاش وزارت بهداشت برای خدشه به جایگاه کمیسیون ملی تعیین وظایف و صلاحیت‌ شاغلان پزشکی و حرف وابسته، مستند به  ماده واحده قانونی "چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آن" اعتراض و مصوبات محدود کننده صلاحیت پزشکان عمومی غیرقانونی اعلام شده است.
پیش از این نیز اعتراض انجمن نسبت به تلاش‌های شورای عالی برنامه ریزی برای ایجاد تشکیلات مجعول و موازی و تحت اختیار کامل وزارت بهداشت منتشر شده بود.

  • 240
  • 0
ادامه مطلب

مطلب ابتدایی

کنفرانس یک روزه

مدیریت عوارض تزریقات با فن آوری های جدید و بررسی تکنیک های جدید مزوژل ها و نحوه ی کنترل عوارض آن
 

  • 993
  • 0
ادامه مطلب