خوش آمدید

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

تمدید اظهارنامه صاحبان مشاغل


 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن ، تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
گفتنی است فرم های موضوع تعیین مالیات مقطوع و اظهارنامه های تعاملی پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از ابتدای تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شدکپی
لینک اشتراک گذاری

  • 342
  • 0